Đăng nhập

Đăng nhập thành viên

Tên đăng nhập *
Mật khẩu *
Thông tin

Đăng ký tài khoản

Các thông tin có dấu (*) là bắt buộc.
Họ và Tên *
Tên đăng nhập *
Mật khẩu *
Xác nhận mật khẩu *
Email *
Xác nhận email *
Mã bảo vệ *
Tạo mã mới

Hỗ trợ trực tuyến

(0296) 3953018
nhan.dtnd13@gmail.com

Thống kê truy cập

061849
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tháng này
Tháng trước
Tổng
46
196
242
3536
2063
61849

Thông báo đến cổ đông

Cty CP ĐTNĐ Số 13 gửi thư mời và tài liệu đại hội Cổ đông 2018

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 13 trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông của Công ty đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Thời gian: 8 giờ 00 phút ngày 24 tháng 4 năm 2018 (thứ 3).

 

Nhấn download văn bản 

Cty CP ĐTNĐ Số 13 gửi thư mời và tài liệu đại hội Cổ đông 2018

Thông báo chi trả cổ tức năm 2016

Thông báo chi trả cổ tức năm 2016

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ - DHDCD ngày 10/04/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2017 của Công ty cổ phần Quản lý bảo trì thủy nội địa số 13.
Hội Đồng Quản Trị Công ty xin thông báo đến các Quỷ cổ đông về việc chi trả cổ tức năm
2016.

 

Nhấn download văn bản.

Thông báo chi trả cổ tức năm 2016

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2017

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2017

Tài liệu gồm:

Giấy mời cổ đông, quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017, chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2017, tờ trình thông qua BC tài chính được Kiểm toán 2016, BC hoạt động của HĐQT 2016, Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận 2016, tờ trình Kế hoạch SXKD năm 2017, tờ trình Thù lao HĐQT và BKS 2017, tờ trình Lựa chọn CTy Kiểm toán BCTC 2017.

Nhấn download văn bản.

Tải về

Giấy mời dự họp Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 13 trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông của Công ty đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

 

 

nhấn download văn bản.

Tải về

Thông báo thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ

Thông báo thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ

Căn cứ giấy mời họp 01/GM-HĐQT ngày 22/03/2016 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 13.

Nay HĐQT Công ty xin thông báo đến các cổ đông về việc dời thời gian tổ chức Đại hội vì lý do chờ lịch sắp sếp của cục ĐTNĐ Việt Nam, thời gian cụ thể sẽ thông báo sau./.

Xem tiếp...

Hồ sơ đại hội cổ đông 2016

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ DÔNG THƯỜNG NIÊN.

Gồm: PHIẾU XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỌI  DỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016, GIẤY ỦY QUYỀN, PHIẾU ĐẶT CÂU HỎI, QUY CHẾ...

 

Nhấn Download văn bản.