Đăng nhập

Đăng nhập thành viên

Tên đăng nhập *
Mật khẩu *
Thông tin

Đăng ký tài khoản

Các thông tin có dấu (*) là bắt buộc.
Họ và Tên *
Tên đăng nhập *
Mật khẩu *
Xác nhận mật khẩu *
Email *
Xác nhận email *
Mã bảo vệ *
Tạo mã mới

Hỗ trợ trực tuyến

(0296) 3953018
nhan.dtnd13@gmail.com

Thống kê truy cập

517573
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tháng này
Tháng trước
Tổng
25
137
914
5155
6850
517573

Thông báo đến cổ đông

Nghị quyết và Biên bản Đại hội cổ hội đồng cổ đông thường niên 2023

NGHỊ QUYẾT

Đại hội cổ hội đồng cổ đông thường niên 2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY
CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 13

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp sô: 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ hợp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;...

Nghị quyết

Biên bản

Thông báo về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Quản lý bảo trì ĐTNĐ số 13

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Quản lý Bảo trì Đường thủy nội địa số 13;

...

Nhấn Download

Số 37 thông báo phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

THÔNG BÁO

Về việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Quản lý bảo trì ĐTNĐ số 13

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp sô: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

- Căn cứ điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Quản lý Bảo trì Đường thủy nội địa số 13;

... 

Thông báo

Giấy đăng ký mua cổ phiếu

Thông báo đấu giá cổ phần của SCIC tại công ty wamico13

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ THEO LÔ CỔ PHẦN

Của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 13

Căn cứ Quyết Định số 357/QĐ-ĐTKDV ngày 09/11/2022 của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước thông báo bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 13.

...

1 Quy chế đấu giá
2 Bản Công Bố Thông Tin
3 BGT59_QD 357 Phê duyêt PA bản cổ phần SCIC tại wamico13
4 Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần
5 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
6 Điều lệ công ty
7 Báo cáo tài chính năm 2019
8 Báo cáo tài chính năm 2020
9 Báo cáo tài chính năm 2021
10 Phụ lục - Thông báo bán đấu giá

Giấy mời dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

GIẤY MỜI DỰ HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Quản lý bảo trì

đường thủy nội địa số 13 

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Quản lý bảo trì ĐTNĐ số 13

Hội đồng Quản trị Công ty cổ Phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 13 trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông của Công ty đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 với các nội dung chủ yếu như sau:

...

Nhấn Download

Tài liệu Đại Hội Cổ Đông năm 2022

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY SỐ 13

Ngày 29 tháng 6 năm 2022

 

Tại: Văn phòng Công ty cổ Phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 13

...

Nhấn Download

Thông báo chi cổ tức 2020

THÔNG BÁO

Về việc chi cổ tức năm 2020

Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/6/2021 của Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 13;

Hội Đồng Quản Trị Công ty xin thông báo đến các Quý cổ đông về việc chi trả cổ tức năm 2020 ...

Nhấn Download

Thông báo chi cổ tức lần 2

THÔNG BÁO

Về việc chi cổ tức năm 2019

Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2020-2024 của Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 13;

Nhấn Download

Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2017

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2017

GIẤY ỦY QUYỀN NHẬN CỔ TỨC NĂM 2017

GIẤY ĐĂNG KÝ THANH TOÁN CỔ TỨC NĂM 2017

 

Nhấn Download văn bản