Đăng nhập

Đăng nhập thành viên

Tên đăng nhập *
Mật khẩu *
Thông tin

Đăng ký tài khoản

Các thông tin có dấu (*) là bắt buộc.
Họ và Tên *
Tên đăng nhập *
Mật khẩu *
Xác nhận mật khẩu *
Email *
Xác nhận email *
Mã bảo vệ *
Tạo mã mới

Hỗ trợ trực tuyến

(0296) 3953018
nhan.dtnd13@gmail.com

Thống kê truy cập

413820
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tháng này
Tháng trước
Tổng
109
144
1023
3689
16738
413820

Thông tin cổ đông

Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2016

Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 13.

                BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM SOÁT.

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016.

 

 Nhấn download văn bản.

Thông báo chi cổ tức 2020

THÔNG BÁO

Về việc chi cổ tức năm 2020

Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/6/2021 của Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 13;

Hội Đồng Quản Trị Công ty xin thông báo đến các Quý cổ đông về việc chi trả cổ tức năm 2020 ...

Nhấn Download

Thông báo chi cổ tức lần 2

THÔNG BÁO

Về việc chi cổ tức năm 2019

Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2020-2024 của Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 13;

Nhấn Download

Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2017

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2017

GIẤY ỦY QUYỀN NHẬN CỔ TỨC NĂM 2017

GIẤY ĐĂNG KÝ THANH TOÁN CỔ TỨC NĂM 2017

 

Nhấn Download văn bản